Yaren işletmeleri ikisi şube olmak üzere altı ayrı noktada faaliyet gösteren dört  firmadan oluşmaktadır. Narenciye sektörüne ahşap ambalaj malzemeleri tedarik etmek  amacıyla, 1956 yılında tek makine ile kurulan işyeri 1980’li yılların başına gelindiğinde makine parkurunu geliştirmiş, sandık, palet ve kereste üretiminde oluşabilen tüm  ihtiyaçlara cevap verebilecek konuma gelmiştir. 1980 ve 90’ların Türkiye’sindeki ihracat  çabalarına paralel olarak Tekli Orman Ürünleri, müşterilerinin dünya pazarlarında  gücünü ve kabul edilirliğini sağlamak amacıyla dış piyasalardaki yönelimler, yeni  ambalaj teknikleri ve ihtiyaçlarını takip etmiştir. Ülke sınırlarını zorlayan bu araştırma ve sürekli yenilikler sunma temposuna ve hizmet sunumunda ve  ürün yelpazesinde, gelen  nitel ve nicel talep artışlarına rağmen, sürekli iyiye ve sürekli ileriye gitme stratejisi  sağlıklı olarak sürdürülmüş, 1994 yılına gelindiğinde Mersin’deki bir ilk daha  uygulamaya alınarak, yaş sebze ve meyve ihracatçılarına yönelik baskılı kontrplak  sandık üretimine başlanmıştır. İhracattaki seyrin teknolojiyi ve hizmet kalitesini desteklediğini gören şirket  yönetimi, 1996 yılında kontrplak ve baskı ünitelerinin ayrı bir noktada üretilmesine karar vererek Ilgın Orman Ürünleri’ni  kurmuştur. Ardında 1999 yılında palet ve kereste  üretimi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Yaren Orman Ürünleri’ne  kaydırılmıştır. Yaren Orman Ürünleri’nin hizmet politikası palet üzerine dünyada  
yaşanan yenilikleri, standartları takip etmek ve müşterileri için gerekli rekabet avantajlarını sağlayacak teknolojik değişiklikleri gerçekleştirmek olmuştur. Bu amaçla, 2003 yılı içerisinde ISO 9001:2000 Belgesi ve ardından ISPM Standartlarını uygulayabilmek ve ihracatçının zorluklarla karşılaşmasını engellemek amacıyla  Ahşap Ambalaj Malzemesi  İşaretleme İzin Belgesi alınmıştır.