1956 yılından bu yana faaliyette bulunan işletmelerimiz, bu süre içinde üretim tekniklerine ve üretim tekniklerindeki kalite standardına  önem vererek üretim bandını geliştirmiştir. Bu süreç içinde göz önünde tutulan en önemli kriter, maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları etkilemeyecek teknolojik yenilikleri uygulamak olmuştur. Sonuç olarak ulaşılan nokta, dünya standartlarında fiyatlarla gerçekleştirebilmesidir. Hammaddelerin  en kaba halinden son ürünün montajına ve baskısına kadar tüm süreçlerde en hassas işlemler, en verimli yöntemlerle gerçekleştirilmesidir. Bir  ahşap malzemesinin ortaya çıkmasına kadar geçen bu süre içindeki hassasiyet, bu ambalajların kullanılacağı ürünlerin kalite kaydına  uğramadan son tüketiciye ulaşması için zorunludur. Bu anlayış, 2003 yılı içinde alınan ISO 9001:2000 Belgesi ile ileriye dönük olarak da yeni  gelişmelere zemin hazırlamaktadır.
İşlenmiş ahşap ambalaj malzemeleri hakkında imzalanan Uluslararası Bitki Koruma Anlaşması (ISPM15), ahşap ambalaj malzemelerinin yurt içinde ve yurt  dışında sirkülasyonu sırasında ihtiva edebilecekleri zararlı organizmaların (böcek, fungus, bakteri ,virüs ve diğer patojenler) da taşınmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla belirli kuralları getirmiştir. IPPC damgası olmayan ahşap ambalaj  malzemeleri, anlaşmaya imza atan ülkeler tarafından sınırdan geri çevrilecektir  ve aynı zamanda üye ülke sınırları taşınmasına izin verilmeyecektir. IPPC  damgasını sadece, ISPM 15 kurallarını yerine getirebilecek tesislere sahip olan  ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmalar vurabilir. Yaren Orman Ürünleri, ISPM 15 kurallarını ısıl işlem yöntemi ile  gerçekleşir. Bu sistemde, kurutma fırınlarına yerleştirilen palet sandık ve benzeri ahşap ambalaj malzemeleri, buhar kazanından elde edilen ve bilgisayar kontrolü  altında tutulan ısı ve ISPM 15’e göre; ısıl işlem ile istenilen standarda  ulaşabilmek için ahşap malzemelerin çekirdek sıcaklık en az 56 C olmak ve 13  ayrı noktada ısı kontrolünü sağlamak şartıyla minimum 30 dakika bekletilmesi  gerekir. 50 yıla yaklaşan geçmişinin özverisi ile Yaren Orman Ürünleri, AB’ye  uyum sürecinde ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin her gün biraz daha zorlaşan standartları yerine getirebilmesi ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini  devam ettirebilmesi için, ileriye dönük olarak geliştirilebilir yeni teknoloji ile  donatılmış Isıl İşlem Tesisini 2004 yılının ikinci yarısında hizmete sunmuştur.
Kapı imalatında kağıt kapı peteniğini ve hazır panelinin çerçevesinde  kullanılan malzemedir. Üretim çeşidine göre finger-joint ve eksik tek parça olmak  üzere ikiye ayrılır.                                                                          Eksiz kapı sereni:                                              %12-14 nem oranına sahip ladin ağacından imalata hazırlanan taslaklar profil  makinasında 35-60 mm ölçülerinde ve üzerinde 5 mm’lik hava sirkülasyon kanallı  profil haline getirilerek muhtelif boylarda piyasaya sürülür.                                               Finger-joint  kapı sereni:                                            %12-14 nem oranına sahip ladin ağacından imalata hazırlanan taslaklar kusurlu  bölgeleri temizlenerek uç uca ekleme yöntemiyle birleştirilir. Yapıştırılarak tek  parça haline getirilen parçalar ikinci kez profil makinasına verilerek mamül halde  piyasaya sürülür.